جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی

در دانش پزشکی، به بازسازی مفصل با کار گذاشتن یک مفصل مصنوعی یا تغییر شکل دادن مفصل را مَفصَل‌سازی، تعویض مفصل یا آرتروپلاستی (Arthroplasty) می‌گویند. در آرتروپلاستی با جایگزین کردن مفصل آسیب دیده با یک مفصل مصنوعی، تلاش می‌شود تا درد بیمار کمتر شود و دامنه حرکتی مفصل بهبود یابد. معمولا سه نوع مفصل‌سازی وجود دارد:

  • برداشتن سطوح مفصلی: Joint Resection
  • بازسازی با جایگذاری: Inter-positional Reconstruction
  • تعویض مفصل با پروتز (معمولا فلزی): Joint Replacement

آرتروپلاستی یا تعویض مفصل، روش درمانی موثری برای بیمارانی است که به آرتروز، رماتیسم مفصلی، شکستگی و تخریب مفصل، عفونت داخل مفاصل، تومورهای بافت نرم درون مفاصل و هر گونه بیماری دچار شده باشند که در آن مفصل آسیب دیده است و دیگر امکان ترمیم و بهبودی آن وجود نداشته باشد.

 

تعویض مفصل زانو با مفصل مصنوعی فلزی

 

جراحی تعویض مفصل زانو

فهرست